menusearch
elhamarbabpour.com

آیا همه چیز از فکر تشکیل شده ؟

چهارشنبه سی و یکم شهریور ۹۵
آیا همه چیز از فکر تشکیل شده ؟

آیا همه چیز از فکر تشکیل شده یا با فکر به وجود آمده ؟
هردو . فکر از طریق قانون جذب می تواند توسط افکار دیگر جذب شود . فکر ، ارتعاشی است که قانون جذب روی آن کار می کند . فکر ، یک جور ماده یا تجلی است و در عین حال ، محملی است که همه چیز از طریق آن جذب یا خلق می شود .
دنیای خودت را نوعی آشپزخانه ی پر و پیمان ببین که هر ماده ی ممکنی که روی آن فکر شده ، تعمق شده و در نظر گرفته شده به وفور در آن موجود است و خودت را آشپزی ببین که از قفسه های آشپزخانه ات هر ماده ای را هرمقدار که لازم باشد بر می داری و آنها را با هم مخلوط می کنی تا کیکی بپزی که الان دوست داری بخوری .  

 

 قانون جذب
قانون جذب