menusearch
elhamarbabpour.com

فرصت ها را از دست ندهید

دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۵
فرصت ها را از دست ندهید

مطمئنم که همگی شما رؤیاهایی در زندگی خود دارید . شاید می خواهید شغل مستقلی راه اندازی کنید . یا به دانشگاه بروید و تحصیل کنید تا بتوانید شغلتان را عوض نمایید . شاید می خواهید نمایشنامه ای بنویسید و با تمام وجود این امیال و آرزوها را در خود احساس می کنید و در شوق رسیدن به آنها می سوزید . اما حقیقت دردناک آن است که هنوز کاری برای رسیدن به آن صورت نداده اید . چرا ؟ پاسخهای شما غرور و بهانه هایی نظیر موارد زیر هستند :
" خب راستش خودم هم نمی دانم چطور باید شروع کنم ؟ "
" حالا زمان مناسبی نیست "
" منتظر زمان مناسب تری هستم "
و البته این پاسخ همیشگی که :
" هنوز احساس اعتماد به نفس کافی نمی کنم "
اغلب آنهایی که می شناسم صبر می کنند و صبر می کنند تا اعتماد به نفس کافی در خود احساس نمایند . سپس پروژه ای را شروع کنند یا به دنبال یکی از رؤیاهایشان بروند و بدین ترتیب مرتکب اشتباه بزرگی می شوند .
چنانچه بخواهید صبر کنید تا اعتماد به نفس کافی برای تعقیب رؤیاهایتان به دست آورید ممکن است مجبور باشید تا ابد صبر کنید 
 

 

فرصت ها را از دست ندهید
فرصت ها را از دست ندهید