menusearch
elhamarbabpour.com

چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم ؟

یکشنبه بیست و پنجم مهر ۹۵
چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم ؟

چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم ؟
بستگی دارد که چگونه با مسائل کنار بیایید . هیچوقت به خود نگویید : " من هرگز نمی توانم احساس راحتی کنم و از زندگی ام لذت ببرم . "
همین حالا احساس راحتی کنید و از زندگی تان لذت ببرید .
مرتباً از خود بپرسید : " از این مسئله چه درسی دارم می آموزم ؟ "
ما هرگز نمی توانیم زندگی خود را در بطریهای کوچک و پاکیزه به سر آوریم . آدمها به خوشبختی ، همچون تصویری دور و دست نیافتنی نگاه می کنند ، مثل گمشدگان یک کویر بی آب و علف که در دوردستها سرابی می بینند به نام " خوشبختی " و می گویند : " اگر فقط بتوانم خودم را به آنجا برسانم دیگر خوشبخت خواهم بود . "
این نوع آدمها در حقیقت به خود می گویند : " فعلا نمی توانیم خوشبخت باشیم چون داریم حمام را تعمیر می کنیم ، اما ماه آینده ... "
و ماه آینده چون بچه ها سرما خورده اند ، گربه می خواهد بزاید و فک و فامیلها می خواهند برای اطراق بیایند باز هم نمی توانند خوشبخت باشند و قرار خوشبختی موکول می شود به حوالی ماه آوریل آینده .

 چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم ؟
چگونه می توانم از عصبی شدن پرهیز کنم ؟