پنج شنبه پانزدهم مهر ۹۵
عشق چیست ؟
شخصی به همسرش می گوید : 
" من عاشق تو هستم و بدون تو نمی توانم زندگی کنم . "
اما این عشق نیست . گرسنگی است .
شما نمی توانید در آن واحد ، هم کسی را دوست بدارید و هم بی تابانه نیازمندش باشید . 
عاشق واقعی کسی است که معشوق خود را آزاد می گذارد تا خودش باشد .
در عشق ، اجباری نیست . 
عشق یعنی امکان انتخاب به معشوق دادن . 
برای آنکه کسی یا چیزی را به دست آوری ، رهایش کن !
 عشق چیست ؟
عشق چیست ؟
عشق ،
طراحی توسط سایت ساز یوتاب