menusearch
elhamarbabpour.com

دانلود فایل صوتی مراقبه با صدای الهام ارباب پور ، نویسنده کتاب " من قلباً احساس آرامش می کنم "

۱۳۹۵/۵/۲۹ جمعه
دانلود فایل صوتی مراقبه با صدای الهام ارباب پور ، نویسنده کتاب " من قلباً احساس آرامش می کنم "
دانلود فایل صوتی مراقبه با صدای الهام ارباب پور ، نویسنده کتاب
این فایل صوتی  ، مراقبه ای است زیبا جهت رسیدن به آرامش درونی ،با صدای الهام ارباب پور ، نویسنده کتاب " من قلباً احساس آرامش می کنم " 
این مراقبه به صورت هدایت شده طراحی گردیده و شما را به سطوح عمیق آلفا هدایت نموده و در سطح آلفا می توانید به آرامش عمیقی دست یابید .برای دانلود فایل صوتی مراقبه با صدای الهام ارباب پور ، نویسنده کتاب " من قلباً احساس آرامش می کنم" کلیک کنید