menusearch
elhamarbabpour.com

آیا اتفاقات بر اساس انتظارات ما روی می دهند ؟

۱۳۹۵/۸/۲۱ جمعه
(0)
(0)
آیا اتفاقات بر اساس انتظارات ما روی می دهند ؟
آیا اتفاقات بر اساس انتظارات ما روی می دهند ؟

اتفاقات بر اساس انتظارات ما روی می دهند
فرض کنید که شما به تازگی از همسرتان جدا شده اید و زندگی خود را ویران شده تصور می کنید . تا وقتی که بر این باور باشید ، زندگی شما حقیقتاً این چنین خواهد بود . فرض کنید که در سن پنجاه سالگی از کار برکنار شده اید و فکر می کنید که بهترین سالهای زندگی تان به سر آمده است . تا وقتی که بر این باور باشید زندگی شما چیزی جز این نخواهد بود .
آیا منظور من این است که تا زمانی که نگرش تان منفی است هیچ کاری برای بهبود زندگی تان انجام نمی دهید ؟
تقریباً ، اما چیزهای دیگری هم هست .
تا زمانی که فقط بدبختی ها را ببینید ، مصیبت های بیشتری را به طرف خود جذب می کنید : نامزدتان شما را ترک می کند ، رئیستان برای شما مشکل درست می کند ، تصادفات به سراغتان می آیند ، صاحب خانه عذرتان را می خواهد و ...
به خاطر داشته باشید که اتفاقات بر اساس انتظارات ما روی می دهند .
به مجرد آنکه باورهای خود را درباره ی مسئله ای تغییر می دهیم ، اندیشه های تازه ی ما ، آدمها و فرصتهای تازه را به زندگی مان جذب می کنند .