menusearch
elhamarbabpour.com

آیا این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند ؟

۱۳۹۵/۷/۲۵ یکشنبه
(0)
(0)
آیا این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند ؟
آیا این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند ؟

این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند ...
وقتی که مسائل ، بیش از اندازه آسان می شوند ما به دنبال مشکلات بزرگتر می رویم و با خود می گوییم : " من می توانم این کار را با چشم بسته هم انجام دهم ! من به یک مبارزه واقعی احتیاج دارم . "
وقتی که زندگی بیش از اندازه سهل و آسان می شود ، ازدواج می کنیم !
وقتی قسط های خانه تمام می شود ، یک خانه ی بزرگتر می خریم !
این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده می کند ، خود ما هم همین کار می کنیم .