menusearch
elhamarbabpour.com

دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟

۱۳۹۵/۷/۲۵ یکشنبه
(0)
(0)
دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟
دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟

دلیل پیمودن راهی که تا کنون پیموده اید چیست ؟
اگر به گذشته ی خود نگاه کنید شاید دلیل پیمودن راهی را که تا کنون پیموده اید بیابید . بدون تردید ، کسانی را در زندگی گذشته ی خود به خاطر خواهید آورد که شما را راهنمایی کرده اند ، معلم ها ، دوستان و حتی غریبه هایی که در هواپیما در کنارتان نشسته اند . شاید کتابی را به خاطر بیاورید که سالها قبل در یک کهنه فروشی پیدا کرده اید و تفکرتان با خواندن آن شکل گرفته است . تصادفها ، بیماریها ، شکستها و بحرانهای مالی را به خاطر خواهید آورد که شما را قوی تر ساخته اند یا درس مهربانی و شفقت به شما آموخته اند . بدبختی ها و مصیبت هایی را خواهید دید که به نوبه ی خود بخشی از یک نقشه ی بزرگتر بوده اند . شاید این احساس را پیدا کنید که در تمام طول زندگی خود در حال یادگیری بوده اید ، یادگیری درسهایی که با نظم و ترتیب کامل در زندگی شما پدیدار شده اند . شاید بتوانید حس کنید که هر حادثه ای به حادثه ی دیگر منجر شده است .
درک رابطه ی منطقی میان مصائب و سختیها ، در آغاز ، دشوار است . تا وقتی که خدا را مقصر بدانیم در این زمینه پیشرفتی نخواهیم کرد . شاید شش ماه ، وقت لازم باشد که بفهمیم در اخراج شدنمان چه حکمتی نهفته بوده است !
جهان هستی معلمی صبور و با حوصله است . برای آنکه زندگی آرامی داشته باشید باید به علائم هشدار دهنده ی او توجه کنید و در غیر این صورت ، یک ورشکستگی ، یک جدایی ، یک حمله ی قلبی یا یک تجربه ی سخت دیگر ، بدون تردید در انتظارتان خواهد بود .
درسهای بعدی من کجا هستند ؟
این درسها معمولاً درست جلوی چشمان ما هستند و ما اغلب به طور کامل با آنها آشنایی داریم ولی ترجیح می دهیم که خود به خود راهشان را بگیرند و بروند !
بی فایده است ! باید نمره  ی قبولی بیاورید.