menusearch
elhamarbabpour.com

روشن بینی چیست ؟

۱۳۹۵/۶/۸ دوشنبه
(1)
(0)
روشن بینی چیست ؟
روشن بینی چیست ؟

چه کار می کنید که روشن بین شوید ؟ نشانه های پیشرفت و موفقیت شما چیست ؟ هنگامی که روشن بین تر می شوید چگونه زندگیتان تغییر می کند ؟
برای اینکه روشن بین شوید نیازی نیست که کاری انجام دهید .
تمام تجارب بالقوه ، از قبل در وجود شما موجود است . هرگاه که بخواهید می توانید در کمتر از یک ثانیه آغوش خود را بر روی این تجارب بگشایید و دریچه ی ذهن خود را باز کنید . برای این کار فقط باید حضور داشته باشید .
اما عجله ای نیست . انبساط کلی ماورای زمان است و همواره در پیرامون و درون شماست . شما فقط باید دریچه آگاهی خود را بر روی فضایی که احساس می کنید برایتان امن و آرام بخش است بگشایید . لازم نیست از مواد مخدر استفاده کنید تا این کار تسریع شود . جهان خانه ی ماست و همه ی ما جزئی از آن بوده و به آن تعلق داریم .
هیچ چیز مداخله ای در کار شما نمی کند ولی احتمال دارد این مکاشفه و باز شدن ذهن ، به تدریج و در مراحل مختلف اتفاق بیفتد . ما در چرخه ی احساسات صعود می کنیم ، پس از هر ادراک وجدآمیز و مکاشفه ی شادی آوری ممکن است با مسائل منفی و ناخوشایندی مواجه شوید و این مسائل در واقع لازمه ی بعدی یادگیری عشق ورزیدن است . اما هرچه بالاتر رویم و بیشتر پیشرفت کنیم این کار برایمان آسان تر می شود .
آگاهی کامل و فضا بودن به این معنی نیست که شما بلافاصله از تمام جزئیات جهان هستی و ارتباطات احتمالی موجودات محدود و درون گرای آن آگاه می شوید . فضا بودن یعنی آمادگی درک کامل هرچیز قابل تصور . یعنی ما هیچ مخالفتی با هیچ اندیشه یا ارتباطی نداریم و آنها را انکار نمی کنیم . بنابراین رسیدن به روشن بینی نیازی به کسب عقاید ، تجربیات و فضایل خاص یا رنج کشیدن ندارد . هرآنچه که وجود دارد را می توان با آگاهی کاملاً منبسط و گسترده ای تجربه کرد .
با توجه به اینکه شما آگاهی خود را محدود کرده اید ، شما موجودی آزاد و خودمختار هستید . هیچ  موجود زنده یا گروهی از موجودات دیگر نمی توانند سطح ارتعاشات شما را کنترل کنند . پس هیچ چیزی در جهان و بخصوص جنبه های مادی آن ، نمی تواند با اراده آزاد شما مقابله یا مخالفت نماید. این به آن معناست که دنیای مادی هیچ قدرتی در مقابل شما ندارد ، دنیای مادی شما را وسوسه یا گمراه نکرده و در روند روشن بینی شما مداخله ای نمی کند و هیچ کاری به شما ندارد .
این فقط شما هستید که سطح موجودیت خود را رقم می زنید . حالات باطنی شما هرگز برنامه ریزی نشده است . فقط وقتی احساس می کنید که تحت فشار قرار گرفته و بر خلاف اراده ی خود کنترل می شوید که وجود خود را سنگین و متراکم کرده و آگاهی خود را منقبض کنید .
هر چه بیشتر از عشق ورزیدن و محبت کردن به سایر موجودات خودداری کنیم ، بیشتر با جهان مادی سر جنگ پیدا می کنیم و مشغله ی ذهنیمان بیشتر خواهد شد . از طرف دیگر اگر بیشتر پذیرای خواهران و برادران خود باشیم و نسبت به آنها گشاده رو باشیم ، جهان نیز بر ما سهل خواهد گرفت و زندگی راحت تر خواهد شد .
روشن بینی یعنی انبساط زیاد ، و رسیدن به محدودیت های گوناگون ، روشن بینی به حساب نمی آید . پس از روشن بینی ممکن است دید هر شخص به دنیا با دیگران با دیگران متفاوت باشد ، در واقع یک راه صحیح که در مورد همه صدق کند وجود ندارد . تا زمانی که در ذهن و قلب خود یک پارچه نشده ایم مجبور نیستیم چیزی باشیم یا نباشیم .
مهم نیست این فرایند یک پارچگی و روشن بینی چقدر سخت و مبهم به نظر می سد . عشق از عهده ی آن بر می آید و پیروز می شود . مطئناً می توان پیش بینی کرد که اگر شما عشق و محبت خود را نسبت به خود و دیگران افزایش دهید می توانید در همین جهان مادی ، هر شخص یا هر شی ء را درست همانطور که هم اکنون هست ، یک موجود کامل و زیبا ببینید .
به این صورت در هر لحظه از زندگی خود ، لذت و مسرت عمیقی را احساس خواهید کرد و چون زیبایی در واقع در درون چشم بیننده جای دارد ( با چشم های زیبایتان ، زیبا می بینید ) امواج و ارتعاشات وجودی شما نیز زیبا خواهد شد .

برای اطلاع از نحوه برگزاری کلاسهای آرامش درون کلیک کنید .