menusearch
elhamarbabpour.com

مفهوم پذیرای همه چیز بودن چیست ؟

۱۳۹۵/۹/۹ سه شنبه
(0)
(0)
مفهوم پذیرای همه چیز بودن چیست ؟
مفهوم پذیرای همه چیز بودن چیست ؟

مفهوم پذیرای همه چیز بودن چیست ؟
همه چیز یعنی همه چیز ، به همین سادگی !
هیچ استثنایی در کار نیست . زمانی که کسی به شما چیزی را پیشنهاد می کند که با شرطی سازیتان در تضاد و تعارض است به جای اینکه در جواب بگویید : " این که خیلی مضحک است ، همه ی ما می دانیم که غیر ممکن است . "
بگویید : " تا به حال این طور به این موضوع ، فکر نکرده بودم . درباره اش فکر می کنم . "
وجود خود را به روی افکار و اندیشه های روحی و معنوی همه ی مردم بگشایید و با ذهنی باز و پذیرا به طرح ها ، نقشه ها و برنامه هایی که در نظر اول ، غیرمعقول و عجیب به نظر می رسند گوش بسپارید . اگر کسی اظهار نظر می کند که بلورها می توانند بیماری بواسیر را درمان کنند ، گیاهان دارویی می توانند کلسترول را کاهش دهند ، سرانجام روزی می رسد که آدمها خواهند توانست زیر آب نفس بکشند یا اینکه پرواز انسان ، امری ممکن است ، با دقت و کنجکاوی به آنها گوش دهید .
وابستگی و تعلق خاطر خود را نسبت به آنچه در اثر تربیت ، باور کرده اید و پذیرفته اید ، رها کنید . دریچه ذهن و دید خود را بر روی تمامی حالات و احتمالات بگشایید . چون اگر معتقد باشید که چیزی ممکن یا غیر ممکن  است ، همانطور هم می شود .
یعنی چه ؟
یعنی اینکه سازگاری و هماهنگی شما با واقعیت و آنچه میسر است ، وضعیت شخص شما را مشخص می کند . چنانچه شما به این باور و یقین رسیده اید که نمی توانید ثروتمند ، مشهور ، هنرمند ، قهرمان ورزشی ، خواننده ای بزرگ یا هرچیز دیگری باشید (همان یقین و باور درونی که مانع از انجام و تحقق خواسته های واقعیتان می شود ) درست مطابق با همان طرز تفکر و ذهنیت ، رفتار خواهید کرد .
تنها چیزی که بر اثر سعی و تلاش به دست می آورید ، همان حق به جانب بودنتان است . وقتی که می خواهید حق به جانب شما باشد به واکنش طبیعی و غیر ارادی شرطی مربوط به راه و روشی وابسته هستید که از پیش هم وجود داشته است و تصور می کنید که وضع همیشه به همین منوال خواهد بود .