menusearch
elhamarbabpour.com

مهم ترین حقیقت درباره قانون جذب چیست ؟

۱۳۹۵/۶/۳۱ چهارشنبه
(0)
(0)
مهم ترین حقیقت درباره قانون جذب چیست ؟
مهم ترین حقیقت درباره قانون جذب چیست ؟

قانون جذب، مهمترین قانون جهان هستی است . پیش از این که شرایط زندگی خودت یا شرایط زندگی هرکس دیگری در زندگی ات معنایی پیدا کند ، باید این قانون را درک کنی . هرچیزی در زندگی تو و زندگی اطرافیانت تحت تأثیر قانون جذب است . این قانون پایه و اساس هرچیزی است که تجلی اش را می بینی . این قانون پایه و اساس هرچیزی است که وارد زندگی است می شود . آگاهی از قانون جذب و درک کارکرد آن ، برای داشتن زندگی هدفمند در این دنیا اساسی است . در واقع ، درک این قانون برای ایجاد زندگی سرورآمیزی که خداوند به نیت آن تو را خلق کرده است الزامی است .
قانون جذب می گوید : مشابه ، مشابه را جذب می کند . وقتی می گویی : " کبوتر با کبوتر ، باز با باز" در واقع از قانون جذب حرف می زنی . وقتی یک روز صبح ، دلمرده از رختخواب بیرون می آیی و بعد تمام روز اوضاع بدتر و بدتر می شود و آخر روز می گویی : " امروز اصلاً نباید از رختخواب بیرون می آمدم " در واقع این قانون را ثابت می کنی . وقتی می بینی آدمهایی که از بیماری حرف می زنند بیمار می شوند و آنهایی که از ثروت حرف می زنند ثروتمندتر می شوند ، گواه این قانون است . وقتی رادیو را روی موج AM می گذاری و انتظار داری که برنامه های ایستگاه فرستنده ی AM را دریافت کنی ، در واقع قانون جذب را ثابت می کنی ، چون می دانی که علائم رادیویی بین ایستگاه فرستنده ی برنامه رادیویی و گیرنده ی تو باید با هم مطابقت داشته باشد .