menusearch
elhamarbabpour.com

چرا باید باورهایمان را تغییر دهیم ؟

۱۳۹۵/۸/۱۹ چهارشنبه
(0)
(0)
چرا باید باورهایمان را تغییر دهیم ؟
چرا باید باورهایمان را تغییر دهیم ؟

باورها و اعتقادات انسان ، تعیین کننده ی کیفیت زندگی او هستند
فرض می کنیم اعتقاد شما این است که پدرها باید فرزندان خود را تشویق کنند و برای آنها هدیه بخرند . هرگاه که پدرتان مطابق این اعتقاد شما رفتار نمی کند غمگین و افسرده می شوید و در نتیجه تصمیم می گیرید که پدرتان را تغییر دهید . اکثر مردم هیچ وقت فکر نمی کنند که راه حل دیگری هم وجود دارد :
آیا بهتر نیست که به جای پدر ، باورهای خود را تغییر دهیم ؟
شما می گویید : " اما آیا همه ی آدمها به این چیزها معتقد نیستند ؟ " خیر !
بعضی ها اعتقادی به این حرفها ندارند و به همین خاطر است که خوشبخت ترند . بعضی ها هرگز توقع ندارند که یک رفتار خاص را از دیگران ببینند و در نتیجه از آرامش ذهنی بیشتری برخوردارند .
برای تغییر دادن دیدگاه ها ، به قدرت اراده ، اعتماد به نفس ، یا جراحی مغز نیازی نیست . تنها چیزی که لازم است شهامت اندیشیدن به راه های تازه است . دفعه ی آینده که دچار ناراحتی و یأس می شوید این نکته را به خاطر بیاورید که هیچ کسی نمی تواند به اندازه ی اعتقادات تان ، شما را عصبانی کند . افکار و اندیشه هایی که باعث آزار و رنج شما می شوند هرچه که باشند چیزی جز اندیشه نیستند و شما می توانید اندیشه های خود را تغییر دهید .