menusearch
elhamarbabpour.com

چرا مثبت بیندیشیم

۱۳۹۵/۸/۱۱ سه شنبه
(0)
(0)
چرا مثبت بیندیشیم
چرا مثبت بیندیشیم

چرا مثبتبیندیشیم
تصور کنید که سوار یک جمبوجت هستید و بر فراز اروپا پرواز می کنید که ناگهان یکی از موتورها از بال ، کنده می شود و سقوط می کند . دوست دارید خلبان چه واکنشی از خود نشان دهد ؟
دوست دارید بگوید : " خونسرد باشید و کمربندهای نجات را ببندید ! ما تعادل خود را از دست داده ایم اما حتماً راهی برای فرود پیدا می کنیم ؟ "
یا ترجیح می دهید که خلبان ، سراسیمه از کابین خود بیرون بپرد و فریاد بزند : " همه ی ما کشته خواهیم شد ! همه ی ما کشته خواهیم شد ! "
فکر می کنید کدام یک می تواند شما را به سلامت به زمین بنشاند ؟
حال به زندگی روزمره ی خود فکر کنید ، جایی که دیگر خود شما خلبان هستید .
با کدام رویکرد ، موفق به حل مشکلات خود خواهید شد؟ :
" حتما راهی پیدا خواهیم کرد "
یا " همه ی ما کشته خواهیم شد "     
این مهم ترین ویژگی تفکر مثبتاست . تفکر مثبت ، هیچ تضمینی به شما ارائه نمی دهد اما امکانی به وجود می آورد که از حداکثر توان خود بهره بگیرید .
تمرکز بازندگان ، همیشه بر غیرممکن هاست اما آنکه مثبت می اندیشد به " شدن " فکر می کند و با تمرکز بر " شدن " هاست که هر چیزی را به واقعیت بدل می کند .