menusearch
elhamarbabpour.com

چرا نباید به دیگران درس بدهید ؟

۱۳۹۵/۷/۲۵ یکشنبه
(1)
(0)
چرا نباید به دیگران درس بدهید ؟
چرا نباید به دیگران درس بدهید ؟

به دیگران درس ندهید
آیا تا به حال برایتان پیش آمده که از خواندن یک کتاب به وجد بیابید ، آن را به دوستی بدهید و بگویید : " این کتاب را بخوان ، بی نظیر است ! "
و بعد بی صبرانه منتظر تلفن تشکرآمیز او بنشینید و او هرگز زنگ نزند ؟
شش ماه بعد که سراغ کتابتان را می گیرید تازه می فهمید که یا اصلاً آن را نخوانده و یا گمش کرده است. درسی که از این ماجرا می گیریم این است که چون ما آماده ی گرفتن اطلاعات هستیم ، دلیل نمی شود که دیگران هم آمادگی داشته باشند .
خلاصه کلام اینکه وقتی مردم چیزی از شما نمی پرسند معمولاً معنی اش این است که اطلاعات نمی خواهند !