menusearch
elhamarbabpour.com

کمبود عزت نفس چیست ؟

۱۳۹۵/۵/۳۰ شنبه
(0)
(0)
کمبود عزت نفس چیست ؟
کمبود عزت نفس چیست ؟

 


کمبود عزت نفس افراد بزرگسال ، ریشه در کمبود عشق و محبت یا فاجعه ای دارد که در دوران کودکی تجربه کرده اند . دلیل این امر این است که کودکان عمدتاً عزت نفس خود را از والدین یا (سرپرستانشان) کسب می کنند . کودکان ، برخلاف بزرگسالان از قوه ی استدلال و تصمیم گیری برخوردار نیستند و از این رو نمی توانند از طریق تسلط بر خود به عزت نفس دست یابند . قوه ی تشخیص درست و غلط تا اوایل سنین نوجوانی در ما تکامل نمی یابد .
در جایگاه کودک ، به سادگی دلیل رفتار پدر و مادرمان را به ضعف و کاستی خودمان ربط می دهیم . برای مثال ، پدر یا مادری از فرزندش عصبانی می شود و آن فرزند چنین استنباط می کند که ضعف و نقصانی در وجود اوست . او عصبانیت پدر یا مادر خود را چنین تعبیر می کند : " من لایق عشق او نیستم" که به زودی تبدیل می شود به " من لایق عشق و محبت نیستم "
حال اگر کودکی از پدر و مادری مهربان به چنین استنباطی برسد ، تصور کنید کودکی که زیردست پدر و مادری خشن و بدرفتار بزرگ شود تا چه حد احساس بد بودن و نفرت انگیز بودن می کند . احساس این کودک اینگونه است : " به طور حتم من بی ارزش هستم که حتی پدر و مادرم هم با من چنین رفتار می کنند"
اگر از دوران کودکی از پدر و مادرمان عشق و محبت دریافت نکنیم یا به دلیل ضربه ای عاطفی یا آشوب خانوادگی احساس کنیم زندگی مان متزلزل است ، ممکن است بقیه ی زندگی مان بی جهت در تمنای عشق و پذیرش باشیم .
میزان عشق و محبتی که والدین ، نثار فرزندانشان می کنند بسته به محدودیت های خودشان است نه فرزندانشان . اما در جایگاه کودک ، هیچ گاه نمی توانیم درک کنیم که این موضوع ، هیچ ربطی به ما ندارد .
در جایگاه یک فرد بالغ ، درک این واقعیت که ارزش شخصی ما وابسته به تأیید والدین مان نیست باز هم می تواند مشکل باشد اما می توانیم باوری که در ذهنمان نقش بسته را از نو خلق کنیم . وقتی چنین کنیم زندگی مان دستخوش تغییر خواهد شد و می توانیم ضایعه ای را که سالها زندگی ما را تباه کرده است ، محو کنیم . 
                                                                                              الهام ارباب پور 

برای اطلاع از نحوه برگزاری  کلاسهای آرامش درون کلیک کنید .