menusearch
elhamarbabpour.com

آگاهانه تصمیم بگیرید

دوشنبه بیست و پنجم مرداد ۹۵
آگاهانه تصمیم بگیرید

الهام ارباب پور ، آرامش درون ، اعتماد به نفس ، خویشتن دوستی ، قانون جذب
آگاهانه تصمیم بگیرید و در جستجوری خصلتهایی در دیگران باشید که مطلوب و دوست داشتنی است . سعی کنید عادت کنید تا اطرافیان خود را تحسین کنید . تصمیم بگیرید که از این پس اظهارنظرهای قالبی نکنید و از گفت و گوهایی که مربوط به اظهارنظر در مورد دیگران است پرهیز کنید . قضاوت و اظهارنظر در مورد دیگران را به دعای خیر تبدیل کنید تا بین آنچه می خواهید باشید و آنچه که عملاً  خود را به دیگران نشان می دهید تعادل برقرار کنید . حتی اگر قضاوتهای شما فقط در حد فکر است توصیه می کنم این افکار را بلافاصله پس از رسیدن آنها به ذهنتان عوض کنید . وقتی آدم چاقی را می بینید و با خود فکر می کنید قیافه ی نفرت انگیزی دارد ، دارید به نقطه ای از جذب می رسید که نفرت را جذب می کند . با یک دعای آهسته برای او این انرژی را متعادل کنید . در طرف دیگر ترازوی تعادل که عدم قضاوت وجود دارد ، به این فکر کنید که این فرد چقدر دوست داشتنی و قابل تقدیر است . تضمین می کنم که در درون ، احساس متفاوتی خواهید داشت و در عین حال ، نسبت به آن فرد ، احساس همدردی و پیوند و خویشاوندی می کنید . انرژی عدم قضاوت ، بر خلاف انرژی تحقیر ، تأسف یا نظرات منفی دیگر ، کاملاً متعادل است . 

 آگاهانه تصمیم بگیرید
آگاهانه تصمیم بگیرید