menusearch
elhamarbabpour.com

شهامت چیست ؟

سه شنبه یازدهم آبان ۹۵
شهامت چیست ؟

شهامت چیست ؟
شهامت به معنی فقدان ترس نیست . شهامت ، عمل کردن علیرغم ترس است . کسانی که در زندگی هیچ کاری انجام نمی دهند به اندازه ی کسانی که دست به مخاطرات بزرگ می زنند می ترسند . تنها فرقش این است که گروه اول از چیزهای کوچک و پیش پا افتاده می ترسند . حال که قرار بر ترسیدن است چرا از چیزهای بزرگ نترسیم ؟
" آیا فقط از آنهایی درس گرفته اید که تحسینتان کرده اند و دلسوزتان بوده اند ؟ و آیا درس نگرفته اید از آنانی که طردتان کرده اند و رو در رویتان ایستاده اند ؟ "
اغواکننده این است که انسان ، خود را در محاصره ی دوستان و همکارانی ببیند که حرفهای دلخواه او را می زنند و تأییدش می کنند . با این ترتیب ، وقتی اوضاع بهم می ریزد ، دست کم کسانی هستند که به او بگویند : " تقصیرتو نیست ! "
اما چه خوب است کسانی هم باشند که ما را به مبارزه بطلبند .

 شهامت چیست ؟
شهامت چیست ؟