menusearch
elhamarbabpour.com

عصای جادویی شما چیست ؟

شنبه سیزدهم آذر ۹۵
عصای جادویی شما چیست ؟

عصای جادویی شما چیست ؟
کلمات شما عصای جادویی شما هستند . اگر دائماً به خودتان بگویید که " من به اندازه کافی خوب نیستم " ، ضمیر ناخودآگاه شما باور می کند و شما در نهایت به اندازه کافی ، خوب نخواهید بود . در نتیجه مردم با شما با بی احترامی رفتار می کنند . اگر احساس می کنید به اکثریت مردم نمی توان اعتماد کرد ، خود را در جمع انسانهای غیرقابل اعتماد خواهید یافت . برعکس ، اگر تصور کنید که جهان پر از مهر است ، مهر و محبت در زندگی تان سرشار خواهد شد .

 عصای جادویی شما چیست ؟
عصای جادویی شما چیست ؟