menusearch
elhamarbabpour.com

نحوه ی افزایش شادابی و بهبود سردرد از طریق تنفس

جمعه نوزدهم شهریور ۹۵
نحوه ی افزایش شادابی و بهبود سردرد از طریق تنفس

حفره سمت راست بینی ، نشانگر خورشید و حفره سمت چپ ، نشانگر ماه است .
وقتی سردرد دارید سعی کنید که حفره سمت راست بینی تان را ببندید و برای تنفس کردن ، تنها از حفره سمت چپ استفاده کنید . خواهید دید که بعد از پنج دقیقه ، سردرد شما خوب خواهد شد . اگر سردردهای مزمن دارید ، این تمرین را به مدت یک ماه ادامه دهید .
 اگر احساس خستگی می کنید ، برعکس اقدام فوق را عمل کنید . حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و تنها از حفره سمت راست بینی تان تنفس کنید . بعد از مدتی احساس می کنید که خستگی شما برطرف شده است .
آیا توجه کرده اید که وقتی از خواب بر می خیزید ، کدام حفره بینی تان سریعتر تنفس می کند ؟ اگر از حفره چپ ، تندتر تنفس می کنید شما احساس خستگی دارید . بنابراین حفره سمت چپ بینی تان را ببندید و برای تنفس از حفره سمت راست خود استفاده کنید . خواهید دید که به سرعت احساس شادابی می کنید.
 

 

 نحوه افزایش شادابی و بهبود سردرد از طریق تنفس
افزایش شادابی